ii) 3 BOYUTLU NESNE ve OBJE ÇİZİMİ-3D DRAWİNG OBJECT.

If you don't want to miss any Free Coupon or want to get faster updates kindly join our Telegram Channel 👉 Here 👈.

Basit ve Perspektif Kurallarına göre 3 Boyutlu Çizime Var mısın? Do You Have 3D Drawing According to Simple and Perspec

Açıklama

İlk Kursumda kalem seçimi, kalem tutuşu, kağıt kullanımı, yakın uzak ilişkisi, tümsek çukur farkı, tonlamalar, ışık ve gölge ayrıca Perspektif nedir ve çeşitlerini öğrendik. Ayrıca perspektif taktiklerini öğrendik.

Bu 2. Kursumda öğrenmiş olduğumuz Perspektif kurallarını, tonlama, ışık ve golgelendirmeleri Obje-nesne Çizerken sürekli kullanacağız.

Obje ve nesne çizimlerini bitirdiğimizde bu çizimlere ek olarak tonlama, gölge yada renklendirme yapacağız. Sürekli farklı şekilde çalışmaya özen göstereceğiz. Basitten zora doğru çizimlerimiz olacak.

İlk Kursumda güzel ilgi oluştu bu beni çok memnun etti.

Arkadaşlar bu kursta da mesaj ile istediğinizi sorabilirsiniz, sizin istediğiniz obje çizimi de yapabiliriz. Amacımız eğlenceli dersler oluşturmak.

Kurs ne kadar eğlenceli olursa o kadar keyif alınır ve o kadar çok istekle çalışma olur. Tabiki sonucunda da o kadar iyi işler ortaya çıkar.

Bu kurs sonunda teknik çizimi, analitik düşünmeyi, ayrıntılı bakmayı öğreneceğiz.

3 Boyutlu Çizim zaten kendi başına merak uyandıran bir çizim olmuştur. Gerçekçiliği hissettirmek, Perspektifin önemini ortaya çıkarmaktadır.

Arkadaşlar bu kursta öğrenilecek her nokta size hayat boyu lazım olacak.

Mühendislik, mimarlık, öğretmenlik, resim sınavları, meslek liseleri gibi her alanda karşımıza çıkmaktadır.

Resim insana her yönden pozitif enerji yükler.

Resim bağımlılıktır.

Resim inceliktir.

Resim hassasiyettir.

Resim ayrıntıdır.

Resim renklerin uyumudur.

Resim göze hoş görünmektir.

Resim sanattır.

Resim saygıdır.

Arkadaşlar her zaman sanatla kalın.

—————————————-

In my first course, we learned pencil selection, pencil holding, paper use, close-distance relationship, bump-pit difference, intonations, light and shadow, what is Perspective and its types. We also learned perspective tactics.

We will constantly use the Perspective rules, intonation, light and shadows that we learned in this 2nd Course while Drawing Objects.

When we finish the object and object drawings, we will make toning, shadow or coloring in addition to these drawings. We will always try to work in a different way. We will have drawings from simple to difficult.

There was a good interest in my first course, which made me very happy.

Friends, in this course, you can ask what you want by message, we can also draw the object you want. Our goal is to create fun lessons.

The more fun the course is, the more enjoyable it is and the more willingness to study. Of course, good things come out as a result.

At the end of this course, we will learn technical drawing, analytical thinking and looking in detail.

3D Drawing has already been an intriguing drawing on its own. Making you feel realism reveals the importance of Perspective.

Friends, every point learned in this course will be needed for life.

It appears in every field such as engineering, architecture, teaching, painting exams, vocational high schools.

Painting gives positive energy to people in every way.

Painting is addictive.

The picture is subtle.

Picture is precision.

The picture is the detail.

The picture is the harmony of colors.

The picture is pleasing to the eye.

Painting is art.

Image is respect.

Friends always stay with art.

Bu kurs kimler için uygun:

  • Matematik zekasını geliştiren kurs olacak yediden yetmişe herkese. It will be a course that develops mathematical intelligence for everyone from seven to seventy.
  • Her yaşa uygun. Suitable for all ages.
  • Sanata aşık olanlara. For those who love art.
  • Amatör ve profesyonel resim yapanlara. For amateur and professional painters.

Daha fazla gösterGizle

Top Class Study
Logo