พื้นฐานเขียน AutoCAD 2D +ฝึกเขียนท่อโดยใช้คำสั่งพื้นฐาน

If you don't want to miss any Free Coupon or want to get faster updates kindly join our Telegram Channel 👉 Here 👈.

พื้นฐานเขียน AutoCAD 2D

คําอธิบาย

พื้นฐานเขียน AutoCAD 2D และ ฝึกเขียนท่อโดยใช้คําสั่งพื้นฐาน

บทที่1 รู้จักความหมายของ scale และ การตั้ง Scale หน้ากระดาษในหน้า model

บทที่2 การตั้ง Scale หน้ากระดาษในหน้า LayOut

บทที่3 ฝึกเขียนท่อลม

บทที่4 ฝึกเขียนท่ออ่อน หรือท่อ Flex

บทที่5 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ – พูดคุย

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

  • ผู้ที่ต้องการมีพื้นฐานการเขียน AutoCAD
  • วิศวกร
  • ช่าง

แสดงเพิ่มเติมแสดงน้อยลง

Top Class Study
Logo