พื้นฐานเขียน AutoCAD 2D +ฝึกเขียนท่อโดยใช้คำสั่งพื้นฐาน

พื้นฐานเขียน AutoCAD 2D

คําอธิบาย

พื้นฐานเขียน AutoCAD 2D และ ฝึกเขียนท่อโดยใช้คําสั่งพื้นฐาน

บทที่1 รู้จักความหมายของ scale และ การตั้ง Scale หน้ากระดาษในหน้า model

บทที่2 การตั้ง Scale หน้ากระดาษในหน้า LayOut

บทที่3 ฝึกเขียนท่อลม

บทที่4 ฝึกเขียนท่ออ่อน หรือท่อ Flex

บทที่5 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ – พูดคุย

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

  • ผู้ที่ต้องการมีพื้นฐานการเขียน AutoCAD
  • วิศวกร
  • ช่าง

แสดงเพิ่มเติมแสดงน้อยลง

Top Class Study
Logo