i) PERSPEKTİF KURALLARLA RENKLİ ve KARAKALEM 3 BOYUTLU ÇİZM

If you don't want to miss any Free Coupon or want to get faster updates kindly join our Telegram Channel 👉 Here 👈.

Farklı Taktikler Kullanılarak Perspektif Çiziminin Keyfini çıkarın.Enjoy Perspective Drawing Using Different Tactics

Açıklama

Merhaba arkadaşlar Kurşun kalem, kuru boya kalemleri ve tükenmez kalem ile 3 boyutlu resimler yapabilme ve yaratıcılık sınırlarını zorlama eğitimidir. Başlamak için 1 resim kalemi 1 silgi ve 1 kağıt yeterlidir. Evde bulunabilecek malzeme ve materyaller ile başlayabilirsiniz. Öncelikle başlangıçta kalemleri tanımak, kalem tutuşu, hangi kalem seçimi yapacağımızı göreceğiz. Mesafe, derinlik, dolgu, tonlama, ışık-gölge, yakın-uzak ilişkisi, tümsek-çukur, tek kaçış noktalı perspektif, iki kaçış noktalı perspektif, üç kaçış noktalı perspektif çizimleri yapacağız. Ayrıca imgesel de çalışacağız yani hayal gücüne dayalı rastgele olacak. Yaratıcılığı artırıcı ve bakış açısını değiştiren bir eğitim olacaktır. Artık öğrencilerim çok yönlü bakıp düşünebilecekler. Bunun haricinde bakarak obje, nesne çizimi yapabilecekler. 3 boyutlu çizimlerin çeşitlerinden bahsedeceğiz bunun içerisinde kağıt kesme işlemi yaparak da farklı 3 boyutlu çizimler de yapacağız. Bu eğitimin en güzel yanı da 7 yaş ve üzeri her yaşa hitap etmesidir.

Yalnız resim işi severek isteyerek yapmakla olur. Kimi çalışmalar uzun süre uğraş verilmesi isteyebilir. Bu eğitim sadece el becerisi zannedilmesin ilk başta bakış açısını değiştirerek analitik düşünmeyi sağlayacaktır.

Daha önce yüz yüze verdiğim 8-10 yaş eğitim grubumdan velilerden çok güzel geri dönüşler aldım. Ayrıca sergilere resimlerim davet edildi. İlkokula başlamadan resme olan merakım çevremdekiler tarafından fark edildi. Orta okul ve lisede de yaptığım resimler dikkat çekti. Ta ki evlenip çocuğum olana kadar ve çocuğum benden sürekli hayvan resimleri çizmemi istediğinden hayvan figürleri sonrasında da 3 boyutlu çizime yöneldim. Bu resimler paylaşımlarımda inanılmaz beğenildi.

Unutmayın aynı resme bakan herkes aynı şeyi göremez.

—————————————

Hello friends It is a training to make 3D pictures with pencils, dry crayons and ballpoint pens and to push the limits of creativity. To get started, 1 art pen, 1 eraser and 1 piece of paper are enough. You can start with supplies and materials that can be found at home. First of all, we will see at the beginning to get to know the pencils, pencil grip, which pencil we will choose. We will draw distance, depth, filling, toning, light-shadow, close-distance relationship, bump-pit, perspective with one vanishing point, perspective with two vanishing points, and perspective with three vanishing points. We’re also going to work imaginatively, so it’s going to be imaginatively random. It will be an education that increases creativity and changes the perspective. Now my students will be able to look and think from multiple angles. Apart from this, they will be able to draw objects and objects by looking. We will talk about the types of 3D drawings, and we will also make different 3D drawings by cutting paper. The best part of this training is that it appeals to all ages 7 years and older.

Painting is possible only by doing it willingly. Some jobs may require a long effort. This training will not only be considered as a manual skill, but will change the perspective and provide analytical thinking.

I received very good feedback from the parents of my 8-10 age group, which I gave face to face before. In addition, my paintings were invited to exhibitions. Before I started primary school, my interest in painting was noticed by those around me. The pictures I made in middle and high school drew attention. I turned to 3D drawing after animal figures until I got married and had a child and my child constantly asked me to draw animal pictures. These pictures received incredible likes on my posts.

Remember, not everyone who looks at the same picture can see the same thing.

Bu kurs kimler için uygun:

  • Tasarım seven, dünyaya farklı gözle bakabilen herkes için. For everyone who loves design and can see the world differently.
  • 7 yaşından 70 yaşına kadar herkese hitap ediyor. It appeals to everyone from 7 to 70 years old.
  • Sadece resim yapmanızı desteklesinler. Let them just support you painting.
  • Perspektif Bu Kadar Kolay mı? Is Perspective That Easy? Arkadaşlar perspektif kurallarını eğlenceli ve değişik basit yöntemlerle anlatıyorum. Çok eğlenceli, mutlaka izlemelisiniz. Friends, I explain the rules of perspective in fun and different simple ways. It’s very entertaining, you should definitely watch it.

Daha fazla gösterGizle

Top Class Study
Logo