Uygulamalı Veri Tabanı Yöneticiliği (Oracle ve MsSQL)

If you don't want to miss any Free Coupon or want to get faster updates kindly join our Telegram Channel 👉 Here 👈.

SQL’i , meraklısı olan herkese öğretmeyi hedefliyoruz. (Ms SQL Dersleri Çekimleri En kısa Sürede Yüklenecektir.)

Açıklama

Oracle SQL Eğitimi : Sayısız örneklerle desteklenmiş bu eğitimde

 • Veri Tanımlama Dili (DDL),
 • Veri İşleme Dili (DML),
 • Veri Kontrol Dili (DCL),
 • İşlem Kontrol (TCL) komutlarını öğrenerek SQL sorgularını yazabilir hale geleceksiniz. Kurs kimler için uygun ? Kursumuza SQL öğrenmek isteyen herkes katılabilmektedir.
 • Bilgi işlem personeli olmak isteyen,
 • Oracle SQL diliyle rapor ve analiz sorguları hazırlamak isteyenler,
 • Veritabanı işleyiş mantığını merak edenler,
 • Sql alanında uzmanlaşma hedefi olanlar,
 • İleri seviye Sql bilgi sahibi olmak isteyen.
 • Yazılım alanında kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarımız.

Oracle SQL Tutorial: In this tutorial supported with countless examples

Data Description Language (DDL),

Data Manipulation Language (DML),

Data Control Language (DCL),

By learning Transaction Control (TCL) commands, you will be able to write SQL queries.

Who is the course suitable for? Anyone who wants to learn SQL can join our course.

Those who want to be IT personnel,

Those who want to prepare report and analysis queries with Oracle SQL language,

Those who are curious about the database operation logic,

Those who aim to specialize in the field of SQL,

Those who want to specialize in SQL,

Those who want to have advanced knowledge of SQL.

Our friends who want to improve themselves in software.

Oracle SQL Tutorial: In diesem Tutorial unterstützt mit unzähligen Beispielen

Datenbeschreibungssprache (DDL),

Datenbearbeitungssprache (DML),

Datenkontrollsprache (DCL),

Durch das Erlernen von TCL-Befehlen (Transaction Control) können Sie SQL-Abfragen schreiben.

Für wen ist der Kurs geeignet? Jeder, der SQL lernen möchte, kann an unserem Kurs teilnehmen.

Diejenigen, die IT-Personal werden wollen,

Diejenigen, die Berichts- und Analyseabfragen mit der Sprache Oracle SQL erstellen möchten,

Diejenigen, die neugierig auf die Logik der Datenbankoperationen sind,

Diejenigen, die sich auf den Bereich SQL spezialisieren möchten,

Diejenigen, die fortgeschrittene SQL-Kenntnisse haben möchten.

Unsere Freunde, die sich im Bereich Software verbessern wollen.

Bu kurs kimler için uygun:

 • Kendini geliştirmek isteyen herkes.

Daha fazla gösterGizle

Top Class Study
Logo